Hình ảnh MITO

Thi tuyển đơn hàng 25 – 10 – 2018

Sau một thời gian chuẩn bị nghiêm túc và chu đáo, các kỹ sư của MITO tham gia đơn hàng Cơ khí – Điện ngày 25/10/2018. Cập nhật một số hình ảnh chuẩn bị của các bạn.

 

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>