Du học Hàn Quốc

15 phút học đọc tiếng Hàn từ Khó thành Dễ

Các bạn nghĩ tiếng Hàn rất khó đọc sau? Có thể bởi tiếng Hàn là ký tự tượng hình. Thế nhưng, các ký tự này đều được ký âm thành các vẫn rất dễ đọc như Tiếng Việt. Bắt đầu nào:

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>